Blogi
Küttepuude müük

Küttepuud – mida on kasulik teada?

Küttepuude tellimisel on oluline aru saada erinevatest kasutusel olevatest mõõtühikutest ja nendevahelistest seostest. Ebaausad küttepuude müüjad kasutavad sageli ära ostjate teadmatust. Soovitame alati pöörata hoolikalt tähelepanu, millise mõõtühiku kohta müüja poolt pakutud hind kehtib: kas laotud ruumi (nimetatakse ka riidaruumi) või puisteruumi kohta.

Tihumeeter on võrdne ühe kuupmeetri puiduga, milles puuduvad õhuvahed. Piltlikult väljendudes on tihumeeter 1m x 1m x 1m suurune puidust kuubik. Ruumimeeter on ühe kuupmeetri suurune puidumaht koos halgude vahel oleva õhuvahedega. Piltlikult on ruumimeeter 1m x 1m x 1m suurune kogus halgusid koos halgude vahel oleva õhuga. Alljärgnevad teisendusvalemid aitavad erinevaid mõõtühikuid omavahel teisendada saetud ja lõhutud küttepuude puhul.

1 tihumeeter1,5 laotud ruumi2,5 puisteruumi
1 laotud ruum0,67 tihumeetrit1,68 puisteruumi
1 puisteruum0,4 tihumeetrit0,6 laotud ruumi

Küttepuude puhul on oluline on eristada laotud ruumi ja puisteruumi

Laotud ruumi ehk riidaruumi puhul arvestatakse ruumimeetrit riita laotud halgudelt. Puisteruumi puhul ebakorrapäraselt kuhjatud halgudelt. Kui kujutada endale ette 1 kuupmeetri suurust kasti, siis on selge, et riita laotult mahutab see kast märksa rohkem halge, kui sinna ebakorrapäraselt puistatult.

Küttepuu, pellet ja puitbrikett on omavahel võrreldes vaja teisendada kaalukaubaks, ehk kui pellet ja puitbrikett on juba tavaliselt müügil u. 900-1000kg aluste peal, siis selleks, et teada kui palju oleks ligilähedane kogus küttepuud sama koguse sooja saamiseks, peame küttepuude lautod ruumi teisendama kilogrammideks.

Näiteks õhukuiv (20%) hall lepp 1 laotud ruum kaalub u.375kg siis 960 kg brikett alus võiks olla koguselt ligilähedane 2,56 rm kuiva lepa küttepuuga. Tegelikkuses on arvutuses veel palju muutujaid alates puidu liigist, niiskusest kuni kolde eripäradeni välja, aga see võiks olla tavakasutajale lihtsaim küttepuude, pelleti ja puitbriketi võrdlemisel.

Jaga sotsiaalmeedias